{:sk}Naše hodnoty{:}{:de}Unsere Werte{:}

{:sk}Vytvárame lepší svet bez ziskov, monopolov a diktatúr.

Vytvárame slobodný a demokratický priestor pre ľudí, ktorí chcú zdieľať svoje užitočné predmety.

Narozdiel od „sharing“ monopolov naše zisky plynú do spoločného fondu a nie do vreciek vlastníkov.

Z tohto spoločného fondu budeme vytvárať spoločné priestory a predmety k užívaniu. Narozdiel od ostatných monopolov chceme byť priestor, kde vy určujete pravidlá a kde dochádza k solidárnemu spolužitiu.

Najímať predmety je ekonomickejšie, ekologickejšie a pohodlnejšie. Nemusíte si kupovať predmet, ktorý použijete len pár krát v živote a aj predmety, ktoré často používate, budú takto lacnejšie a lepšie využité, čo ich výrobu robí ekologickejšou. Pri spoločných predmetoch sa nemusíte starať o vlastníctvo, údržbu a skladanie, alebo budete za túto starosť odmenený.

Každý, kto má nejaký predmet v osobnom vlastníctve, ho môže u nás prenajať, bez zbytočnej námahy a byrokratických ťažkostí, zaistíte si tak dodatočný zdroj príjmu a to bez toho, že by ste stratili vlastníctvo tohto predmetu.

Naším snom je, aby sme potrebovali len tretinu dnešných áut na cestách a aby boli všetky bezemisné, ale aby tieto autá boli našim spoločným vlastníctvom a nie vlastníctvom monopolu.{:}{:de}Wir schaffen eine bessere Welt ohne Profite, Monopole und Diktaturen.

Wir schaffen einen freien und demokratischen Raum für Menschen, die ihre nützlichen Gegenstände teilen wollen.

Im Gegensatz zu „Sharing“- Monopolen fließen unsere Gewinne in den gemeinsamen Fonds und nicht in die Taschen der Eigentümer.

Aus diesem gemeinsamen Fonds werden wir gemeinsame Räume und Objekte zum Gebrauch schaffen. Im Gegensatz zu anderen Monopolen wollen wir ein Raum sein, in dem Sie die Regeln bestimmen und wo es eine solidarische Koexistenz gibt.

Autos zu mieten und vermieten ist sparsamer, grüner und bequemer als kaufen und besitzen.

Jeder, der ein Auto im pers;nlichen Eigentum hat, kann es bei uns mieten, ohne unnötigen Aufwand und bürokratische Probleme – so werden Sie eine zusätzliche Einnahmequelle haben, ohne das Eigentum davon zu verlieren.

Unser Traum ist es, dass wir nur noch ein Drittel der heutigen Autos auf den Straßen brauchen, alle ohne Emissionen und dass diese Autos unser gemeinsames Eigentum und nicht das Eigentum eines Monopols sein werden.{:}